Sobre tactil

Miquel Cabassa

Dissenyador i facilitador

Dissenyador de serveis, tecnòleg i facilitador de tallers d’innovació enfocats a la creació de nous productes.

Propòsit professional: Ajudar a tot tipus d’organitzacions a aconseguir valor i impacte, mitjançant l’adopció de solucions digitals i la formació d’equips en metodologies d’innovació.